لیست قیمت
حالت نمایش

آسانسور هیدرولیک جزییات محصول

آسانسور هیدرولیک امتیازمحصول جزییات محصول
  • آسانسورهایی که با فشار روغن کار می کنند و نیروی محرکه آن ها جک و پاوریونیت (پمپ روغن) می باشد

بالابر آکاردئونی خودکششی الکتروهیدرولیک جزییات محصول

بالابر آکاردئونی خودکششی الکتروهیدرولیک امتیازمحصول جزییات محصول

آسانسور پانوراما جزییات محصول

آسانسور پانوراما امتیازمحصول جزییات محصول
  • امروزه آسانسورهای پانوراما نقش مهمی در زیبایی طراحی معماری ساختمان، ایفا می‌کند که این مسأله مورد توجه بسیاری از مهندسان ساختمان است. برخی موارد استفاده آن عبارتند از:

    در نمای ساختمان‌های با ارتفاع متوسط (مانند مجتمع‌های تجاری و رستوران‌ها و...)
    در داخل فروشگاه‌های زنجیره‌ای چند طبقه.
    واحدهای تریپلکس و ...

ماشین برهای هیدرولیک جزییات محصول

ماشین برهای هیدرولیک امتیازمحصول جزییات محصول