لیست قیمت
حالت نمایش

آسانسور پانوراما جزییات محصول

آسانسور پانوراما امتیازمحصول جزییات محصول
  • امروزه آسانسورهای پانوراما نقش مهمی در زیبایی طراحی معماری ساختمان، ایفا می‌کند که این مسأله مورد توجه بسیاری از مهندسان ساختمان است. برخی موارد استفاده آن عبارتند از:

    در نمای ساختمان‌های با ارتفاع متوسط (مانند مجتمع‌های تجاری و رستوران‌ها و...)
    در داخل فروشگاه‌های زنجیره‌ای چند طبقه.
    واحدهای تریپلکس و ...