لیست قیمت
حالت نمایش

بالابر آکاردئونی خودکششی الکتروهیدرولیک جزییات محصول

بالابر آکاردئونی خودکششی الکتروهیدرولیک امتیازمحصول جزییات محصول
غذابر امتیازمحصول جزییات محصول
  • از این آسانسورها در رستوران ها، فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها و مکان های نگهداری مواد غذایی بهداشتی استفاده می شود.