لیست قیمت
حالت نمایش

آسانسور کششی جزییات محصول

آسانسور کششی امتیازمحصول جزییات محصول
  • به اختصار آسانسور کششی به آسانسور هایی اطلاق می شود که با یک رشته طناب فولادی (سیم بکسل ) کابین را به شکل عمودی به بالا و یا پائین هدایت می نمایند سر یک رشته از این طناب بر روی کابین و سر دیگر رشته بر روی وزنه تعادل نصب می گردد.