بالابر

حالت نمایش

دستگاههای تعمیر و نگهداری نمای ساختمان جزییات محصول

دستگاههای تعمیر و نگهداری نمای ساختمان امتیازمحصول جزییات محصول

نفربر جزییات محصول

نفربر امتیازمحصول جزییات محصول

ویلچر بر جزییات محصول

ویلچر بر امتیازمحصول جزییات محصول

انواع مونوریل با کاربردهای متفاوت جزییات محصول

انواع مونوریل با کاربردهای متفاوت امتیازمحصول جزییات محصول

بالابر آکاردئونی خودکششی الکتروهیدرولیک جزییات محصول

بالابر آکاردئونی خودکششی الکتروهیدرولیک امتیازمحصول جزییات محصول

ماشین برهای هیدرولیک جزییات محصول

ماشین برهای هیدرولیک امتیازمحصول جزییات محصول

غذابر جزییات محصول

غذابر امتیازمحصول جزییات محصول
  • از این آسانسورها در رستوران ها، فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها و مکان های نگهداری مواد غذایی بهداشتی استفاده می شود.