طراحی

آنالیز طراحی آسانسور

مقادیر ورودی سیستم شامل موارد زیر می باشد :

 1. نوع ساختمان (مسکونی ،تجاری،بیمارستانی ،مدرسه وغیره)
 2. تعداد کل طبقات
 3. تعداد طبقات جمعیت دار
 4. اگر واحد غیر مسکونی است تعداد اتاق ها در هر واحد و تعداد واحد های هر طبقه و در غیر اینصورت مساحت مفید هر طبقه
 5. جمعیت هر طبقه
 6. کل تراول (طول مسیر حرکت آسانسور)
 7. ارتفاع طبقه
 8. در صورت خاص بودن ساختمان ( مهد کودک ،خانه سالمندان،معلولین و غیره)

پس از کسب اطلاعات بالا پردازش های زیر می بایست بر روی آنها و یا جداگانه انجام پذیرد:

 1. تعیین جمعیت کل
 2. تعیین جمعیت در زمان ترافیک
 3. زمان انتظار برای دریافت سرویس
 4. زمان یک سفر کامل
 5. پارامتر های مهم موثر در محاسبه زمان یک سفر کامل :
 • زمان های پیاده و سوار شدن
 • زمان های پرش
 • خروجی های زیر پس از پردازش :
 • تعداد آسانسور
 • سرعت آسانسور
 • ظرفیت آسانسور

نوع کنترل :

 • گروهی و تعداد آن
 • مجزا

پس از آنالیز های بالا طراحی آسانسور در سه مرحله زیر انجام می پذیرد .

(استاندارد مورد نظر در طراحی : EN81 می باشد)

پس از آنالیز ترافیک و بررسی محدودیت های ابعادی که بر اساس فرم های مخصوص اطلاعات اولیه آن از طریق بازدید از محل و یا نقشه های ابعادی و مشاوره با کارفرما صورت می گیرد امر طراحی آسانسور انجام می پذیرد.

فاز اول:بررسی و تعیین ابعاد و اندازه ها

فاز دوم :بررسی و تعیین مشخصات فنی قطعات

فاز سوم : تهیه نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب و راه اندازی

فاز اول طراحی: طراحی ابعاد و اندازه ها

پس از انتخاب آسانسور مناسب از نظر تعداد ، سرعت و ظرفیت که با بررسی محاسبات ترافیکی ومحدودیتهای ابعادی صورت پذیرفت ، بر اساس جداول ابعاد واندازه های مطابق مقررات EN81 و توصیه های ایزو که در صفحات بعد آمده است ، سعی می شود مناسب ترین ابعاد و اندازه ها انتخاب گردد.

شایان ذکر است ابعاد واندازه های ارائه شده صرفا برای آسانسور های معمولی واستاندارد می باشد .در شرایط خاص و آسانسور های پاناروما و یا آسانسورهای صنعتی ابعاد و اندازه ها بر اساس شرایط موجود تعیین می گردد اما همواره سعی می شود مقررات EN81 برای میزان فضای هر مسافر(مساحتها)رعایت گردد.

خروجی های فاز اول طراحی عبارتند از :

تعیین ابعاد چاهک ( عرض- عمق –اورهد- طول مسیر)

تعیین ابعاد موتورخانه و ابعاد آن ( طول – عرض – ارتفاع – بالا یا پایین)

تعیین ابعاد کابین ( یک طرف درب – دو طرف درب – درب مجاور)

تعیین نوع دربها و سمت باز شو ( لولائی – اتوماتیک تلسکوپی – اتوماتیک سانترال – اتوماتیک اتوبوسی در ابعاد مختلف)

نوع وزنه تعادل وابعاد آن ( چدنی – سربی – ابعاد مختلف)

موقعیت وزنه تعادل ( پشت کابین – بغل کابین)

فاز دوم طراحی : تعیین مشخصات فنی قطعات :

پس از انتخاب ابعاد و اندازه ها ، فاز دوم طراحی که در واقع مشخص نمودن دقیق پارامترهای فنی قطعات می باشد شروع می شود.ابعاد واندازه های طراحی شده برای چاهک ، کابین ودرب ها پارامترهای بسیار مهمی هستند که در انتخاب مشخصات فنی قطعات موثرمی باشد لذا عوامل اصلی مهم در انتخاب قطعات ومشخصات فنی آنها عبارتند از :

 1. نوع استاندارد EN81
 2. سرعت آسانسور
 3. ظرفیت آسانسور
 4. طول مسیر حرکت یا تراول آسانسور
 5. ابعاد واندازه ها ( چاهک ،موتورخانه ،درب)
 6. نوع کاربری آسانسور
 7. محیط کاربری آسانسور
 8. انتخاب نوع وکیفیت حرکت آسانسور

فاز سوم طراحی : تهیه نقشه های اجرایی جهت عملیات نصب وراه اندازی :

پس از طراحی ابعادی و تعیین مشخصات فنی قطعات و تجهیزات ، نقشه های اجرایی جهت آماده سازی چاه و همچنین نحوه قرارگیری و نصب تجهیزات و نقشه های مدارهای کنترل تهیه می گردد.

در این مراحل از طراحی پارامترهای زیر مشخص می شود :

 1. نحوه اسکلت فلزی وآهنکشی جهت چاهک های آجری ( محل نصب براکت های ریل)
 2. نحوه پلیت گذاری برای چاهک های بتونی
 3. نحوه قرار گیری تجهیزات آسانسور برای عملیات نصب
 4. مشخص نمودن محل سوراخ های موتور خانه
 5. نحوه بتون ریزی کف چاهک ومحل قرار گرفتن بافرها
 6. نحوه آماده سازی محل های آماده سازی نصب درب ها
 7. محاسبه نیروهای وارده به سازه اصلی چاه
 8. مشخص نمودن نقشه اجرایی موتور خانه ( قلاب سقف – هواکش موتورخانه وچاهک – درب ورودی – محل تابلو سه فاز)
 9. تهیه نقشه های کنترل فرمان ونحوه سیم کشی چاهک وموتورخانه
 10. ارائه دستورالعمل های کابل کشی و آماده سازی تابلو سه فاز
 11. انجام بازرسی های فنی نهایی و تحویل تجهیزات به کارفرما

 

1
2
3
4
5
6
7