مشاوره

هدف اصلی از بکارگیری یک مشاور ، کنار گذاشتن بخشی از کار ، برای آن مشتری یا سرمایه گذار و یا طراح است که در آن بخش به اندازه کافی دارای دانش و تجربه لازم نمی باشد و نیاز به متخصص در آن زمینه را دارد . مشاوران خریداران و سرمایه گذاران همیشه یک قدم جلوتر می توانند به سوالات پیش رو و اشکالاتی که ممکن است در حین کار بوجود آید با استفاده از تجربه و تخصص خود پاسخ دهند.

بخشی از دلایل نیاز به مشورت با متخصصان آسانسور سریر آسانبر عبارتند از :

 • داشتن تخصص و دانش فنی مطابق با استانداردهای روز.
 • داشتن تجربه در نصب انواع آسانسور .
 • نوآوری همگام با تغییرات جهانی انتقال دانش فنی اروپا
 • منافع و مصلحت سرمایه گذاران با توجه به نیاز موقعیتی و اقتصادی.

انواع مشاوره عبارتند از :

الف: مشاوره در ساخت آسانسور جدید

بهتر است مشاوران ما از ابتدای شروع پروژه یعنی زمانیکه ایده ی ایجاد یک آسانسور در حال شکل گرفتن است وارد شوند. و این بدین دلیل است که حمل و نقل عمودی قلب و مهمترین قسمت یک ساختمان است و همه اشتباهات طراحی و نظارت در آغاز ، ممکن است عواقب بدی در بهره برداری را داشته باشد .

خدمات مشاوره بشرح زیر می باشد :

 • هماهنگی مسیرهای حمل و نقل موجود و برنامه ریزی شده در ساختمان با سیستم های حمل و نقل فنی و دست یافتنی .
 • هماهنگی مفهوم برنامه ریزی شده آسانسور با قوانین و استانداردها .
 • تنظیم و تعریف مناسبترین سیستم حمل و نقل از نظر فنی و اقتصادی .
 • صرفه جویی در هزینه طرح های غیر ضروری و جلوگیری از سهل انگاری در پروژه .
 • ارائه راه حل جهت بروز مشکلات احتمالی در شروع کار .
 • ارائه برنامه های واقع بینانه و اجرایی .
 • ردیابی تمام وقت پروژه .
 • کنترل مستندات و قرار دادها با پروژه .
 • کنترل افراد درگیر در فرایند نصب و ساختمان .

ب: مشاوره در بازسازی آسانسورها ی موجود

 • ارائه راه حل های ممکن و مشاوره در خصوص پویایی کار .
 • ارائه بهترین روش تجدید حیات و نوسازی آسانسور قدیمی .
 • داشتن تجربیات کافی در تمام امور نیاز به مشاوره کارفرما .
 • ارائه روش های هماهنگی کارفرما و پیمانکار جهت پیشبرد پروژه و جلوگیری از صرف هزینه های غیر ضروری.
 • نظارت و کنترل و تحویل کار بر حسب استانداردهای ملی و کارفرمایی .

جهت مشاوره رایگان با کارشناسان مجرب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

88559628

1
2
3
4
5
6
7